«Nordmarka rundt»

Skal man komme seg fra hit til dit med kollektivtilbudet innenfor disse to regionene må man «reise Nordmarka rundt», som Morten Lafton uttalte det da han sammen med Harald Tyrdal åpnet konferansen.

De to ordførerne er leder av regionrådene i henholdsvis Ringeriksregionen og Hadelandsregionen. 

Det var flere grelle eksempler på fraværet av godt kollektivtilbud de to kunne presentere, men la oss nøye oss med dette: 

  • Ordførerne skal møtes på Harestua klokka 8.00. 
  • Lafton skal reise fra Jevnaker uten bil.
  • Når må han sette seg på bussen? 

Svaret: Klokka 4.00!

Derfra går ferden til Oslo, derfra tog til Grua og så buss tilbake til Harestua. Mellom byttene er det romslig med tid.

Persontog om Jevnaker igjen?

I løpet av konferansen ble flere former for kollektivløsninger løftet frem: Alt fra å styrke tilbudet med flere ordinære avganger til haikeløsninger og fleksible billettløsninger mellom forskjellige typer kollektivtilbud.

Det ble også orientert om arbeidet med å re-etablere persontrafikken på strekningen Roa–Hønefoss–Hokksund. På skinner eksisterer det i dag ingen øst–vest-akse. Dermed ledes all togtrafikk gjennom Oslo – hvor skinnekapasiteten er sprengt. De to regionene samarbeider om dette prosjektet.

Fylkespolitikerne Wand - Reusch - Lorch Falch
Fylkespolitikerne Christopher Amundsen Wand (Buskerud), Margrethe Prahl Reusch (Akershus) og Suhur Lorch-Falch (Innlandet). De ga innblikk i hvordan de tenker om både nåsituasjonen og fremtiden, og svarte også på en rekke spørsmål og utfordringer fra salen. Foto: Jevnaker kommune

Disse deltok

De som holdt innlegg og stilte til samtaler var disse: 

  • Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt
  • Fylkespolitikerne Christopher Amundsen Wand (Buskerud), Margrethe Prahl Reusch (Akershus) og Suhur Lorch-Falch (Innlandet). De ga innblikk i hvordan de tenker om både nåsituasjonen og fremtiden, og svarte også på en rekke spørsmål og utfordringer fra salen.

  • Kommunedirektør i Jevnaker, Håvard Ulfsnes og fagansvarlig for næring i Ringerike, Lina-Marie Linge orienterte om prosjektet togring Viken Vest.
  • Det ble gjennomført en lengre panelsamtale mellom kollektivaktørene i regionene. Også de svarte på en rekke spørsmål fra salen. Representantene her var Stine Fredriksen (Innlandstrafikk), Terje Sundfjord (Brakar), Marius Holm (Vy) og Ammar Korshed (Ruter).
  • Rolf Lie, administrerende direktør i Askeladden reiser og transport om flybussens historie og fremtid
  • Kari Roll-Matthiesen, direktør ved Kistefos om å drive en turistgigant uten kollektivtilbud

I publikum satt både politikere, ansatte i kommunene, fylkene og aktører fra næringslivet.

Presentasjonene er tilgjengelig på nettsidene til Ringeriksregionen: Godt fornøyd med regional samferdselskonferanse 19.april - Ringeriksregionen.no

Felles ansvar

De to regionlederne avrundet også konferansen. 

– Vi må snakke sammen og tenke større enn bare én kommune og én region. Vi har et felles ansvar for å få til bedre infrastruktur mellom disse regionene, oppsummerte de.