Osloregionen IPR er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region. Ringeriksregionen var vertskap for årets samling.

Dag en ble innledet med et besøk i Treklyngen industripark. Sunni Grøndahl Aamodt, ordfører i Modum kommune og leder av regionrådet ønsket velkommen til Ringeriksregionen, og Eva Næss Karlsen konstituert direktør i Osloregionens sekretariat ønsket velkommen til et spennende og variert program for de to dagene.

Rolf Jarle Aaberg, daglig leder for Treklyngen industripark, hadde samlet et knippe personer som viste bredden i industrieventyret som skjer på tidligere Follum fabrikkers arealer. Fabrikken ble nedlagt i 2012, og det har vært jobbet iherdig for å få til ny aktivitet på området.

- Det tar tid og man må ha tålmodighet for å utvikle en næringspark, fortalte Aaberg. Det er ikke sånn at du sitter i Dallas i USA og tenker på at du skal etablere deg på Hønefoss. Nye etableringer krever modning. 

Gledeshuset i Hønefoss var neste post på programmet. Her orienterte Harriet Slaaen, enhetsleder samfunn og næring og Bente Elsrud Anfinnsen, klima og miljøsjef fra Ringerike kommune om den regionale samfunnsutviklingen. Terje Dahlen, daglig leder i Ringerike næringsforening fortalte om næringsutviklingen og infrastrukturens betydning, før Camilla Wold Knutsen, daglig leder i Visit Norefjell orienterte om Norefjell som regional turistdestinasjon og prosjektet Ringeriksregionen som reisemål.

Faggruppene ble deretter utfordret på en diskusjon om Osloregionens strategiske føringer 2025-2028, ut fra flere oppspill til diskusjon. Vi fikk et glimt inn i Osloregionens historikk, hvordan er Osloregionen sammenliknet med andre regioner og med eksempler fra andre storby-samarbeid i Europa. Utfordringsbildet fremover for kommunene ble presentert med ulike vinklinger, både sett fra KS og kommunenes side.

Dagen ble avsluttet med et guidet besøk på Kistefos - en viktig historisk og kulturinstitusjon i vår region.