Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet. Søknadsfristen er løpende i 2023.

Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION) - Viken fylkeskommune

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2023

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen er løpende. Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2023 - Viken fylkeskommune

Kompetansemeglere i Viken

Kompetansemegler

Innsatsområde

Kontakt

Charlotte Sørensen

By-, steds- og regionsutvikling

charlotte.sorensen@tmforsk.no

Bent-Håkon Lauritzen

Helse og omsorg

bhl@lauritzen.no

Tone Blixøen

Klima, energi og miljø

tone.blixoen@outlook.com

Anne Marit Rødland

Klima, energi og miljø

anne.marit.rodland@fremtidsmat.no

Harald Østerberg

Klima, energi og miljø

harald@solidrock.no

Per Olve Tobiassen

Teknologi

perolve@spinonas.no

Hermund Arntzen Dale

Teknologi

hermund.dale@smartinnovationnorway.com