Næringsstiftelsen ønsker å bidra til å opprette nye, interessante forretningskonsepter og hjelpe deg med å kommersialisere din forretningsidè.

Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig innovasjon og næringsutvikling i Sparebank1 Ringerike Hadelands markedsområde, som er: Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran, Lunner og Nittedal.

Dette skjer ved at stiftelsen foretar investeringer eller gir økonomiske tilskudd til næringsvirksomhet eller næringsfremmende aktiviteter i de gjeldende kommunene i samsvar med de formål som ligger bak Finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18.

Les mer om Næringsstiftelsen Sparebank 1 Ringerike Hadeland: Næringsstiftelse | SpareBank 1 Ringerike Hadeland