Vi har utarbeidet en spørreundersøkelse som tar om lag fem minutter å besvare. 

Svarfrist 1. mai.

Gå inn på denne lenken  eller scann QR-koden.

QRCode for Kartlegging av virksomheters kompetansebehov i Ringeriksregionen.png