Navn Telefon
Arbeidssenteret 953 066 07
Thomas Lovasz, daglig leder 997 99 733
Truls Hagen, for ved/utearbeid 909 27 896
E-post Arbeidssenteret Arbeidssenteret@hole.kommune.no