Priser på utleie
Arrangement helg (fredag-søndag): kr. 3800,- (ansatt i Hole kommune, kr. 1900,-)

Arrangement kveld (mandag-torsdag): kr 500,-

Det er plass og dekketøy til 50 personer. 
Godt utstyrt kjøkken, med eget kjølerom.

For mer info, ta kontakt med oss!