Skolehelsetjenesten i Hole er et team med tverrfaglig kompetanse bestående av helsesykepleiere, fysioterapeuter, lege, jordmor, psykolog og Friskliv.
Helsesykepleier er kontaktperson ute i skolene.  

Vårt oppdrag er:​ 

  • Fremme psykisk og fysisk helse  
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold 
  • Forebygge sykdommer og skader​ 
  • Utjevne sosiale helseforskjeller ​ 
  • Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt​ 

Vi ønsker å bidra til at du får hjelp når noe er vanskelig for deg. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med andre tjenester om nødvendig. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig for deg, desto lettere kan vi hjelpe. Du kan snakke med skolehelsetjenesten om det du vil. Vi har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten jobber i tett samarbeid med personalet ved skolene og med foresatte. Foresatte og lærere blir oppfordret til å ta kontakt ved behov.