1. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Skolestartundersøkelse med helsesykepleier i forbindelse med at barnet begynner på skolen. Barnets fysiske og psykiske helse blir vurdert. Det blir måling av høyde og vekt, hørsel og syn. 

 • Helseundersøkelse av lege på helsestasjonen.

 • Drop-in på skolene på faste dager.

 • Skolehelsetjenesten deltar på foreldremøte. 

 

Tema:  

 • Informasjon om tilbudet i skolehelsetjenesten 

 • Fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter og stillesitting 

 • Mestring, trivsel og relasjoner 

 • Søvn og søvnvaner 

 • Ulykker og sikkerhet 

 • Mobbing, vold, overgrep og omsorgssvikt 

 • Kosthold 

 • Selvbilde og selvfølelse 

 • Familieforhold 

 

Informasjon 

2. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 

Tema: 

 

3. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Måling av høyde og vekt på skolen av helsesykepleier eller fysioterapeut. Oppfølging etter nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten. 

 • Skolehelsetjenesten er med på foreldremøte, informerer om Bra Mat-kurs.

 

Tema: 

 • Kosthold 

 • Matpakke 

 • Skolemiljø, trivsel og vennskap 

 • Fysisk aktivitet 

 • Seksuelle overgrep 

 

Informasjon: 

4. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Drop-in på skolene på faste dager.

 • Individuell oppfølging ved behov. 

 

Tema:

 • Psykologisk førstehjelp. 

5. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Drop-in på faste dager på skolene.

 • Individuell oppfølging ved behov. 

 • Skolehelsetjenesten deltar på foreldremøte.

 

Tema: 

 • Pubertet  

 • Forelskelse  

 • Nettvett 

 • Seksuelle overgrep 

 

Informasjon:

 

6. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 

Tema: 

 • Barnevaksinasjonsprogrammet 

 

Informasjon:

 

 

7. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 

Tema: 

 • Vold i nære relasjoner 

 

Undervisning og foreldremøte: 

8. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Målrettet helsesamtale med helsesykepleier på skolen i løpet av 8. klasse. Måling av høyde og vekt, undersøkelse av kroppsholdning med tanke på å avdekke skoliose.  

 • Drop-in på faste dager på skolene.

 • Individuell oppfølging ved behov. 

 • Skolehelsetjenesten deltar på foreldremøte. 

 

Tema: 

 • Mestring, trivsel og relasjoner. 

 • Selvbilde og selvfølelse. 

 • Familieforhold. 

 • Søvn og søvnvaner.  

 • Kosthold. 

 • ​Tannhelse. 

 • Fysisk aktivitet og stillesitting. 

 • Skjermbruk. 

 • Rusmidler. 

 • Seksuell helse. 

 

Informasjon:

9. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Drop-in på faste dager på skolene.

 • Individuell oppfølging ved behov. 

 • Samarbeid med skolen om aktuelle temaer. 

 

Tema:

 • Seksualitet. 

 • Psykisk helse

 

Informasjon:

 

10. trinn

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 

Tema:

 • Vaksineinformasjon 

 

Informasjon: 

Vgs. 1

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Drop-in på skolene på faste dager.

 • Individuell oppfølging ved behov.  

 

Tema: 

 • Psykisk helse. 

Vgs. 2

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Drop-in på skolene på faste dager.

 • Individuell oppfølging ved behov.  

Vgs. 3

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 

Tema: 

 • Russetid 

 

Informasjon: