I Hole kommune er rus- og psykisk helse organisert under NAV Hole, som en egen avdeling og fagområde.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over 18 år, og som oppfyller en eller flere kriterier: 

 • Langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • Ulik grad av rusproblematikk
 • Er i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • Sykemeldt pga. psykiske lidelser, eller av en eller annen grunn har stått lenge utenfor arbeidslivet uten spesifikk årsak.
 • Pårørende til personer i målgruppen

Hvilke tjenester tilbys?

 • Kartlegging av problematikk, utredning, oppfølging i form av individuelle samtaler, råd og veiledning
 • Praktisk bistand og ambulante hjemmebesøk ved behov
 • Heldøgns omsorg
 • IMR-grupper (Individuell mestering og tilfriskning)
 • Henvisning til lege og spesialisthelsetjeneste ved behov
 • Samarbeid med pårørende og andre instanser herunder f.eks. NAV, barnevern, pleie- og omsorg, spesialisthelsetjeneste når dette anses hensiktsmessig
 • Pårørende som ønsker kan få samtaler, råd eller veiledning.

Hvordan komme i kontakt?

Du trenger ingen skriftlig henvisning for å ta kontakt med oss. Har du behov for hjelp til å komme i kontakt med oss kan din lege eller andre pårørende hjelpe deg.

Hvem er i teamet?

 • Anne Heimdal
 • Bartosz Damian Skwarski - psykolog
 • Stina Borgli
 • Liv Kolstad 
 • Lise Marie Standal
 • Liv Lantz 

Nyttige linker:

Helsenorge.no

Psykiskhelse.no