Alle har en psykisk helse. Se for deg at du opplever å få utfordringer med din psykiske helse, som gjør det vanskelig å delta i de aktivitetene og oppgavene som er viktige for deg. Mange mennesker opplever nettopp dette, og som et resultat opplever flere også å miste troen på seg selv og sine ferdigheter.

Fontenehuset er en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap hvor du får bruke dine ressurser og gode egenskaper. Ved å delta i arbeidsdagen på Fontenehuset vil du kunne oppleve mestring, motivasjon og økt selvtillit i et sosialt fellesskap.

For mer informasjon: fontenehuset.com

Fontenehuset kan kontaktes på tlf. 32 12 66 10.
E-post: post@fontenehuset.com