Pan Innovasjon tilbyr etablererveiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Du får innføring i hvordan starte bedrift. Dokumentasjon og rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet vil bli gitt etter behov. Innføring i støtteordninger og virkemidler vil også være en del av tjenesten.

Tjenesten er gratis. Les mer om tjensten: Etablererveiledning – Pan Innovasjon

Hole er også en del av Start Up Viken som tilbyr nettverk og etablererstøtte til gründere og oppstartsbedrifter.  StartUp Viken tilbyr nettverk og etablererstøtte til gründere og oppstartsbedrifter.