Pan Innovasjon tilbyr etablererveiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Du får innføring i hvordan starte bedrift. Dokumentasjon og rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet vil bli gitt etter behov. Innføring i støtteordninger og virkemidler vil også være en del av tjenesten.

Tjenesten er gratis. Les mer her 

Hole er også en del av Start Up Viken som tilbyr nettverk og etablererstøtte til gründere og oppstartsbedrifter.  StartUp Viken tilbyr nettverk og etablererstøtte til gründere og oppstartsbedrifter.