Om oppvekstsenteret

Skolen har 173 elever skoleåret 2021/2022, fordelt på 7 klasser, en klasse på hvert trinn. I tillegg har skolen et tilbud til elever med omfattende og alternative opplæringsbehov. Til daglig kaller vi dette FOT - forkortelse for "forsterket opplæringstilbud".              

Sundvollen oppvekstsenter byggetrinn 1 sto ferdig i  2006 med barnehage og barneskole 1.- 4.trinn. I 2009 sto byggetrinn 2 ferdig med 5. - 7. trinn. Kleivhallen ble innviet i 2010.
Høsten 2020/nyttår 2021 ble skolebygget utvidet med en avdeling for forsterket opplæringstilbud, og i tillegg barnebolig og avlastningsbolig, Skoglia, på skolens område.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstsenteret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med trygge uteområder.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Skolens motto er: ENHET OG MANGFOLD.

Skolebuss

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til oppvekstsenteret på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Gangvei til skolen.

Utleie av lokaler

Sundvollen oppvekstsenter administrerer ikke utleie av Kleivhallen. Det er avdeling for Samfunnsutvikling som har dette ansvaret (både korttids- og langtidsleie). 
Leietakere må søke "Kultur og fritid", ved Eelkje.alkemade@hole.kommune.no om treningstid innen 1. mai. 

Leie av Aulaen er mulig (barnebursdager, konfirmasjoner, barnedåp etc.). Kontakt Siw på kontoret pr. epost: sos@holeskolen.no eller pr. telefon, 32 16 12 60 når sentralbordet er betjent.