Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Tyrifjord barne- og ungdomsskole er en kristen privatskole drevet av Adventkirkene i Hønefoss og på Tyrifjord.
Skolen ønsker ikke å være verdinøytral. Kristne verdier integreres både i fag og i ulike åndelige aktiviteter som temauker, skolegudstjenester og turer.

Skolen drives med offentlig støtte etter privatskoleloven. Skolen følger offentlige læreplaner, med et tillegg for hvert fag. I kristendom bruker skolen Læreplan i kristendoms-religions- og livssyns-kunnskap, utarbeidet for Adventistskolene i Norge.

Skolen har SFO.

Tyrifjordveien 32, 3530 Røyse, for mer informasjon: https://tyrifjordskole.no

Tyrifjord vgs.

Tyrifjord videregående skole er en kristen internatskole. Den er eid av Adventistkirken i Norge og er åpen for alle kvalifiserte søkere fra hele landet. Tyrifjord tilbyr Studiespesialiserende utdanningsprogram, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, og Påbygg 3 og 4. Skolen har mange aktiviteter og fritidstilbud for sine elever. Skolen fokuserer på læring, kunnskaper og ferdigheter i et godt og trygt miljø forankret på kristne verdier.

Tyrifjordveien 25, 3530 Røyse. For mer informasjon: www.tyrifjord.vgs.no