Vik skole er en arkitektonisk perle, tegnet av Nils Slaattå og Kjell Lund. Skolen ble innviet i 1962, da de fire skolekretsene Stein, Løken, Sundvollen og Nes ble slått sammen. 

Vik er en 1-7 skole med SFO. Per mai 2022 har skolen 304 elever og 55 ansatte.

Skolen har flotte, vide utearealer med blant annet husker og klatrestativer, volleyballbane, bålplass, taubane, ballbinge, fotballbane, utendørs basketbane og med nærhet til gapahuk i skogen. Steinsfjordens strender og øyer, bibliotek og leksehjelp på frivilligsentralen ligger også like i nærheten av skolen. Skolen brukes aktivt som samlingssted også på fritiden og i helgene av bygdas innbyggere.

Vik skole satser på et trygt og utviklende læringsmiljø, som fremmer folkehelse, livsmestring, demokrati, medborgerskap og bærekraftig utvikling. Vi jobber strukturert med utvikling av skole og læringsmiljø gjennom disse prinsippene med utedager, skolehage, tverrfaglig jobbing, praktiske øvelser og i klasserommet.
Skole og SFO er tett knyttet sammen i utvikling av faglig og sosial lærdom, til det beste for våre elever. 

Vik skole er opptatt av at utvikling skjer i samarbeidspunktet mellom skole, elever og foresatte. Det skal være lav terskel for kontakt mellom hjem og skole. Da er vi sikre på at vi kan hjelpe og støtte hverandre, sammen er vi landsbyen og laget rundt framtiden vår.

Med lærdom fra Vik blir fremtiden unik. Ingentig er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid!