Show og konkurransedans

Undervisningen foregår på kulturskolen tirsdager. 

Show og konkurranse-parti er pardans i fokus, nå har vi jobbet med sving. Vi øver på trinn og kombinasjoner til dansekonkurranser. Lærer grunnleggende parjobbing og hvordan komme inn/ut av en scene. Kroppsholdning.

Fagplan (PDF-fil)

Cool kids

Undervisningen foregår på kulturskolen tirsdager. 

På Cool kids er det mye fysisk aktivitet og moro! Her får barna erfaring med bevegelse og dans gjennom ulike øvelser og oppgaver. De får både konkrete oppgaver som har sitt utspring fra dans og kreative oppgaver hvor barna selv lager bevegelser. Barna skal oppleve danse- og mestringsglede i trygge og inspirerende omgivelser, lære grunnleggende danseteknikker og etablere positivt forhold til eget kropp.

Fagplan (PDF-fil)

Cool tens

Undervisningen foregår på kulturskolen tirsdager. 

Cool teens er en videreføring av Cool kids. Vi fortsetter med fysisk aktivitet og moro! Medbestemmelse er viktig - og dansene som læres/lages gjenspeiler både samfunnet og det gruppen ønsker ellers. 

Her får ungdommene erfaring med bevegelse og dans gjennom ulike øvelser og oppgaver. De får både konkrete oppgaver som har sitt utspring fra dans og kreative oppgaver hvor barna selv lager bevegelser. Barna skal oppleve danse- og mestringsglede i trygge og inspirerende omgivelser, lære grunnleggende danseteknikker og etablere positivt forhold til egen kropp.

Fagplan (PDF-fil)