Demenskoordinator

Et tilbud for personer med demens og deres pårørende.

Hva gjør en demenskoordinator?

Demenskoordinator bistår i utredning og legger til rette for at oppfølging i hjemmet tilbys etter at en demensdiagnose er stilt.

  • Kartlegging av funksjon og ressurser, begrensninger og hjelpebehov.
  • Gir informasjon om sykdommen, lover og rettigheter.
  • Gir informasjon om ulike tilbud som finnes i kommunen, for eksempel finnes det mange gode hjelpemidler som kan lette hverdagen.
  • Gir råd og veiledning til personer med demens og/eller pårørende.

Demenskoordinator samarbeider med fastlegen, hjemmetjenesten og dagsenteret i kommunen. 

Ønsker du å vite mer om demens, finner du informasjon på:
Nasjonalforeningen for folkehelsens informasjonsside om demens.