Helgelandsmoen Næringspark ligger idyllisk til langs Storelva i Hole kommune, og er på totalt ca 430 mål med en bygningsmasse på ca 37.000 kvm.

Næringsparken utnytter bygningsmassen etter Forsvaret, og en rekke bedrifter og foreninger har etablert seg her. Den tidligere militærleiren har i dag flere arbeidsplasser enn da Forsvaret forlot distriktet. I tillegg leier Næringsparken ut lagerlokaler til ca 200 bedrifter/personer. Antall ansatte i Næringsparken er ca. 300 personer.

Les mer her.