Med god infrastruktur og 30.000 kvm stort næringsareal ligger Sollihøgda Næringspark strategisk plassert 20 min. fra Oslo, Drammen og Hønefoss. Det er lett adkomst fra E16. Næringsparken ligger skjermet og med gode sikkerhetstiltak.

Ny E16 fra Sandvika til Sollihøgda er under bygging, og vil gi stedet et ytterligere løft og potensiale for både bolig- og næringsutvikling. 

Les mer her.