Helsestasjonen har rutiner for å følge opp barnet fra fødsel og fram til skolepliktig alder med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Helsestasjonstjenesten skal bidra til å styrke barnets utvikling og mestring og voksnes mestring av foreldrerollen. Tjenesten tilbyr blant annet  veiledning individuelt og i grupper, helseundersøkelser og vaksinasjoner. 

På helsestasjonen møter du helsestasjonsmedarbeider, helsesykepleier, helsestasjonslege, jordmor, og fysioterapeut som kan gi deg råd og veiledning. Helsestasjonen samarbeider blant annet med Frisklivssentralen, PPT, barnevern, barnehager og fastlege. Vi henviser ved behov til spesialisthelsetjenesten. 

Vi ønsker at barnefamilier som flytter til Hole kommune skal ta kontakt slik at vi kan få registrert barna inn i tjenesten vår. Vi tilbyr alle nye barn/familier en bli kjent-samtale.  

Alle barn og unge har rett til helsekontroll. Foreldre plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller.

Tjenesten er gratis.