Hjemmebesøk av jordmor

De første dagene hjemme kan oppleves som en turbulent tid med mye nytt som skal fungere. Iblant hoper det seg opp spørsmål og tvil, iblant går det som på skinner. Mange ganger er det noe midt mellom det.
For å trygge og støtte foreldre i den første fasen etter fødsel tilbyr helsestasjonen i Hole kommune hjemmebesøk av først jordmor og deretter helsesykepleier. Det kan bli flere hjemmebesøk hvis det er behov for det. Så langt det er mulig får alle tilbud om hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter hjemreise fra barsel. Jordmor spør om opplevelsen av fødsel, hvordan første dagene etterpå har vært og snakker etter behov om hvordan kvinnekroppen kan være første tiden etter fødsel. 

Både jordmor og helsesykepleier kan mye om amming og har med barnvekt på hjemmebesøk. Barnets vektoppgang gir en bra tilbakemelding på at barnet får nok næring. Vi ønsker at familien ikke skal behøve å legge ut på tur til helsestasjon for kontroll første tiden etter fødsel.

Hjemmebesøk av helsesykepleier

Du får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster 7-10 dager etter fødsel.
 

Tema: 

Helsestasjonstilbudet 

Gjennomgang av epikrise: Svangerskap- og fødselsopplevelse 

Vektøkning og trivsel hos barnet  

Amming/morsmelkerstatning  

Behov for D-vitamintilskudd  

Samspill og tilknytning 

Sovestilling /plass? 

Forebygge skjevt hode/ favorittside

Forebygging av vold, ulykker og skader 

Familiesituasjon, nettverk

 

Undersøkelser:

Måling av vekt og hodeomkrets 

Helsevurdering av barnet 

Vurdering av barnets stelleplass    

6 ukers konsultasjon med helsesykepleier og lege

Tema:   

 • Amming/morsmelkerstatning, vitamintilskudd 

 • Barnets utvikling  

 • Samspill 

 • Søvn 

 • Foreldrenes trivsel og psykiske helse 

Undersøkelser:

 • Legeundersøkelse 

 • Måling av vekt og hodeomkrets 

 • Motorikk 

3 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:     

 • Samspill mellom barn og foreldre 

 • Parforholdet 

 • Stimulering, språk, kommunikasjon 

 • Amming, morsmelkerstatning 

 • Motorisk utvikling

 • Søvn 

 • Vaksineinformasjon 

 • Infeksjonssykdommer og feber 

Undersøkelser:

 • Måling av vekt, lengde og hodeomkrets 

 • Vurdering av syn, hørsel, språk, kontakt, utvikling og hodeform 

 

4 måneders konsultasjon med fysioterapeut + gruppekonsultasjon med ernæringsveileder og helsesykepleier

4 måneders individuell konsultasjon med fysioterapeut 

 • Undersøkelse av barnets motoriske og psykomotoriske utvikling 

 • Samspill 

4 måneders gruppekonsultasjon med helsesykepleier og ernæringsfysiolog 

Tema:      

 • Ernæring   

 • Måltidets betydning: Samspill mellom barn og foreldre 

 • Dele erfaringer 

Undersøkelser  

 • Måling av vekt 

5 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:   

 • Søvn 

 • Ernæring 

 • Samspill mellom barn og foreldre 

 • Vaksineinformasjon  

 • Tannhelse  

Undersøkelser :

 • Måling av vekt, lengde og hodeomkrets 

 • Vurdering av språk, kontakt og utvikling   

 Vaksine:

6 måneders konsultasjon med helsesykepleier og lege

Tema:   

 • Amming/morsmelkerstatning   

 • Introduksjon av fast føde 

 • Søvn  

 • Barns miljø og sikkerhet 

 • Samspill mellom barn og foreldre 

Undersøkelser :

 • Måling av vekt, lengde og hodeomkrets 

 • Motorisk utvikling 

 • Legeundersøkelse    

Vaksine     

8 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:      

 • Samspill mellom barn og foreldre 

 • Foreldre samarbeid - permisjon 

 • Mat og måltid

 • Motorikk 

 • Søvn 

 • Språk og lek                                     

Vaksine 

 • Nei         

Gode lenker til informasjon

10 måneders gruppekonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier

Tema:      

 • Motorisk utvikling 

 • Sko, utstyr med mere 

 • Alkohol og andre rusmidler – hva er ok? 

 • Forebygging av ulykker, førstehjelp 

 • Samspill mellom barn og foreldre  

 • Informasjon om foreldreveiledningkurs - tilbud for alle         

Undersøkelser:

 • Måling av hodeomkrets 

Vaksine 

 • Nei 

 

1 års konsultasjon med helsesykepleier og lege

Tema:      

 • Mat og måltid 

 • Samspill mellom barn og foreldre 

 • Barnehage eller hjemme

 • Språk og sosial utvikling 

 • Vaksineinformasjon 

Undersøkelser:  

 • Måling av vekt, lengde og hodeomkrets 

 • Vurdering av syn, hørsel, språk og utvikling       

 • Tannhelse 

 • Helsestasjonslegen gjennomfører helseundersøkelse 

15 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:   

 • Samspill mellom barn og foreldre 

 • Språk- og sosial utvikling 

 • Trivsel i barnehage? Hjemme? 

 • Søvn 

 • Tannpuss 

 • Vaksineinformasjon 

Undersøkelser:

 • Måling av vekt og lengde 

 • Motorikk 

Vaksine 

Gode lenker til informasjon

18 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:   

 • Samspill mellom barn og foreldre 

 • Positiv grensesetting 

 • Rusmiddelbruk i familen  

 • Søvn 

 • Motorikk 

 • Språk 

 • Mat og måltid    

Undersøkelser  

 • Måling av vekt og lengde 

Vaksine 

 • Nei     

2 års konsultasjon med helsesykepleier og lege

Tema:   

 • Samspill mellom barn og foreldre 

 • Barns miljø og sikkerhet 

 • Kosthold 

 • Tannhelse 

 • Fysisk aktivitet og leik 

 • Mobil- og skjermbruk 

 • Språkutvikling 

 • Barns seksuelle utvikling 

 • Søvnvaner

 • Når er det vanlig å slutte med bleier? 

Undersøkelser : 

 • Måling av vekt og høgde 

 • Helsestasjonslegen foretar en helsevurdering av barnet 

 • Helsestasjonslegen undersøker tenner og munnhule 

 • Helsestasjonslegen vurderer hørsel, syn og språk 

 • Helsesykepleier bruker ASQ som et kartleggingsverktøy for å vurdere kommuniksjon, grov motorikk, fin motorikk, problemløsningsevne og personlig/sosial utvikling hos til barnet. 

Vaksine     

 • Nei         

Gode lenker til informasjon

3 års konsultasjon med helsesykepleier for barn med oppfølgingsbehov

 • Premature barn anbefales oppfølging ved 3 år 

 • Barn med forsinket språkutvikling 

 • Barn med funksjonsnedsettelse 

 

4 års konsultasjon med helsesykepleier

Tema:   

 • Barns miljø og trygghet 

 • Kosthold 

 • Barns seksuelle utvikling 

 • Språkutvikling 

 • Samspill mellom barn og foreldre 

 • Sosial fungering, trivsel i barnehage 

 • Tannhelse 

 • Søvnvaner 

 • Mobil- og skjermbruk 

 • Fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting m.m.) 

 • Rusmiddelbruk i familien 

Undersøkelser:  

 • Måling av vekt og høyde 

 • Synsundersøkelse 

 • Hørselsundersøkelse 

 • Språkutvikling

 • Samspill, oppmerksomhet og motorikk 

Vaksine 

 • Nei