Om opptak

Hovedopptak til elevplass skjer i juni, men skolen tar imot søknader gjennom hele året. Elever som ikke får plass ved kursstart, blir satt på venteliste, og vil få tilbud når det blir ledig plass. 

Om du har spørsmål vedrørende inn/utmeldinger eller timeplan, send e-post til rektor: marthe.bekkemoen@hole.kommune.no.