Hjemmebesøk av jordmor

De første dagene hjemme kan oppleves som en turbulent tid med mye nytt som skal fungere. Iblant hoper det seg opp spørsmål og tvil, iblant går det som på skinner. Mange ganger er det noe midt mellom det.
For å trygge og støtte foreldre i den første fasen etter fødsel tilbyr helsestasjonen i Hole kommune hjemmebesøk av først jordmor og deretter helsesykepleier. Det kan bli flere hjemmebesøk hvis det er behov for det. Så langt det er mulig får alle tilbud om hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter hjemreise fra barsel. Jordmor spør om opplevelsen av fødsel, hvordan første dagene etterpå har vært og snakker etter behov om hvordan kvinnekroppen kan være første tiden etter fødsel. 

Både jordmor og helsesykepleier kan mye om amming og har med barnvekt på hjemmebesøk. Barnets vektoppgang gir en bra tilbakemelding på at barnet får nok næring. Vi ønsker at familien ikke skal behøve å legge ut på tur til helsestasjon for kontroll første tiden etter fødsel.

Hjemmebesøk av helsesykepleier

Du får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster 7-10 dager etter fødsel.
 

Tema: 

Helsestasjonstilbudet 

Gjennomgang av epikrise: Svangerskap- og fødselsopplevelse 

Vektøkning og trivsel hos barnet  

Amming/morsmelkerstatning  

Behov for D-vitamintilskudd  

Samspill og tilknytning 

Sovestilling /plass? 

Forebygge skjevt hode/ favorittside

Forebygging av vold, ulykker og skader 

Familiesituasjon, nettverk

 

Undersøkelser:

Måling av vekt og hodeomkrets 

Helsevurdering av barnet 

Vurdering av barnets stelleplass    

4 ukers konsultasjon med helsesykepleier

Tema: 

Samspill mellom barn og foreldre 

Bruk av skjerm og mobil 

Uro om kvelden 

Motorikk 

Amming/morsmelkerstatning 

Behov for D-vitamintilskudd 

Feber, infeksjoner 

Undersøkelser:

Måling av vekt 

Vaksiner 

Nei 

6 ukers konsultasjon med helsesykepleier og lege

Tema:   

 • Amming/morsmelkerstatning, vitamintilskudd 

 • Barnets utvikling  

 • Samspill 

 • Søvn 

 • Foreldrenes trivsel og psykiske helse 

Undersøkelser:

 • Legeundersøkelse 

 • Måling av vekt og hodeomkrets 

 • Motorikk 

3 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:     

Samspill mellom barn og foreldre 

Parforholdet 

Stimulering, språk, kommunikasjon 

Amming, morsmelkerstatning 

Motorisk utvikling

Søvn 

Vaksineinformasjon 

Infeksjonssykdommer og feber 

Undersøkelser:

Måling av vekt, lengde og hodeomkrets 

Vurdering av syn, hørsel, språk, kontakt, utvikling og hodeform 

 

4 måneders konsultasjon med fysioterapeut + gruppekonsultasjon med ernæringsveileder og helsesykepleier

4 måneders individuell konsultasjon med fysioterapeut 

Undersøkelse av barnets motoriske og psykomotoriske utvikling 

Samspill 

4 måneders gruppekonsultasjon med helsesykepleier og ernæringsfysiolog 

Tema:      

Ernæring   

Måltidets betydning: Samspill mellom barn og foreldre 

Dele erfaringer 

Undersøkelser  

Måling av vekt 

5 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:   

 • Søvn 

 • Ernæring 

 • Samspill mellom barn og foreldre 

 • Vaksineinformasjon  

 • Tannhelse  

Undersøkelser :

 • Måling av vekt, lengde og hodeomkrets 

 • Vurdering av språk, kontakt og utvikling   

 Vaksine:

6 måneders konsultasjon med helsesykepleier og lege

Tema:   

Amming/morsmelkerstatning   

Introduksjon av fast føde 

Søvn  

Barns miljø og sikkerhet 

Samspill mellom barn og foreldre 

Undersøkelser :

Måling av vekt, lengde og hodeomkrets 

Motorisk utvikling 

Legeundersøkelse    

Vaksine     

8 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:      

Samspill mellom barn og foreldre 

Foreldresamarbeid - permisjon 

Barnehagestart

Mat og måltid

Motorikk 

Søvn 

Språk og lek    

Undersøkelser:

Måling av vekt, lengde og hodeomkrets                                  

Vaksine 

Nei         

Gode lenker til informasjon

10 måneders gruppekonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier

Tema:      

Motorisk utvikling 

Sko, utstyr med mere 

Alkohol og andre rusmidler – hva er ok? 

Forebygging av ulykker, førstehjelp 

Samspill mellom barn og foreldre  

Informasjon om foreldreveiledningkurs - tilbud for alle         

Undersøkelser:

Måling av vekt, lengde og hodeomkrets 

Vaksine 

Nei 

 

1 års konsultasjon med helsesykepleier og lege

Tema:      

Mat og måltid 

Samspill mellom barn og foreldre 

Barnehage eller hjemme

Språk og sosial utvikling 

Vaksineinformasjon 

Undersøkelser:  

Måling av vekt, lengde og hodeomkrets 

Vurdering av syn, hørsel, språk og utvikling       

Tannhelse 

Helsestasjonslegen gjennomfører helseundersøkelse 

15 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:   

Samspill mellom barn og foreldre 

Språk- og sosial utvikling 

Trivsel i barnehage? Hjemme? 

Søvn 

Tannpuss 

Vaksineinformasjon 

Undersøkelser:

Måling av vekt og lengde 

Motorikk 

Vaksine 

Gode lenker til informasjon

18 måneders konsultasjon med helsesykepleier

Tema:   

Samspill mellom barn og foreldre 

Positiv grensesetting 

Rusmiddelbruk i familen  

Søvn 

Motorikk 

Språk 

Mat og måltid    

Undersøkelser  

Måling av vekt og lengde 

Vaksine 

Nei     

2 års konsultasjon med helsesykepleier og lege

Tema:   

Samspill mellom barn og foreldre 

Barns miljø og sikkerhet 

Kosthold 

Tannhelse 

Fysisk aktivitet og leik 

Mobil- og skjermbruk 

Språkutvikling 

Barns seksuelle utvikling 

Søvnvaner

Når er det vanlig å slutte med bleier? 

Undersøkelser : 

Måling av vekt og høgde 

Helsestasjonslegen foretar en helsevurdering av barnet 

Helsestasjonslegen undersøker tenner og munnhule 

Helsestasjonslegen vurderer hørsel, syn og språk 

Helsesykepleier bruker ASQ som et kartleggingsverktøy for å vurdere kommuniksjon, grov motorikk, fin motorikk, problemløsningsevne og personlig/sosial utvikling hos til barnet. 

Vaksine     

Nei         

Gode lenker til informasjon

3 års konsultasjon med helsesykepleier for barn med oppfølgingsbehov

 • Premature barn anbefales oppfølging ved 3 år 

 • Barn med forsinket språkutvikling 

 • Barn med funksjonsnedsettelse 

 

4 års konsultasjon med helsesykepleier

Tema:   

Barns miljø og trygghet 

Kosthold 

Barns seksuelle utvikling 

Språkutvikling 

Samspill mellom barn og foreldre 

Sosial fungering, trivsel i barnehage 

Tannhelse 

Søvnvaner 

Mobil- og skjermbruk 

Fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting m.m.) 

Rusmiddelbruk i familien 

Undersøkelser:  

Måling av vekt og høyde 

Synsundersøkelse 

Hørselsundersøkelse 

Språkutvikling

Samspill, oppmerksomhet og motorikk 

Vaksine 

Nei