Kontaktinformasjon

Hole kommune, Tiltak for funksjonshemmede
Viksveien 30, 3530 Røyse 

Saksbehandlere: 
Borghild Moen, tlf: 32 16 12 09.
Siw Renee Eikrehagen, tlf. 911 15 590.