5 grep for økt hverdagsglede

Hverdagsglede er vår «5 om dagen» for god psykisk helse.

Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. God livskvalitet fører til bedre helse og bedre mestring av livets utfordringer. Konseptet Hverdagsglede er basert på forskningen fra England, og modellen «Five ways to Wellbeing» som viser at det særlig er 5 grep som er viktige for å fremme helse og livskvalitet i hverdagen.

Kurs i hverdagsglede

Velkommen til inspirasjonskurset: 5 grep for økt Hverdagsglede.

Hverdagsgledekurset vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i cirka 2 timer.

Kurset som passer folk flest, og er primært beregnet på voksne som trenger et løft i hverdagen. Hverdagsglede er den psykiske helsas «fem om dagen». På kurset går vi nærmere inn på de fem grepene som bidrar til å styrke vår psykiske helse:

  • Vær oppmerksom
  • Vær aktiv
  • Fortsett å lære
  • Knytt bånd
  • Gi

Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Bli bevisst hvilken kraft som ligger i små justeringer. Små steg kan føre til stor endring. Se video lenger ned for utfyllende info om de 5 grepene.

Oppstart: 11.april kl 13:30.

Videre datoer: 18.april, 25.april, 2.mai, 16.mai og 23.mai

Meld deg på her (Microsoft Office Forms).

Begrenset antall plasser. Kurset koster 200 kroner tilsammen.