Instruktøren hjelper alle å tilpasse aktivitetene til eget nivå, og alternative øvelser kan alltid tilbys. Vi ønsker å nå de som ikke er i aktivitet fra før, som har lite erfaring med aktivitet eller som har noe erfaring med aktivitet. 

Treningene er veldig sosiale, samtidig kan man trekke seg litt tilbake hvis du ønsker det.

Utegruppe

Frisklivstrening utendørs. Her bruker vi egen kroppsvekt i kondisjon, intervall og styrketrening. Nivået er tilpasset alle deltakere og vi benytter ulike teknikker for at vi hele tiden skal være sammen som en gruppe. Vi har ingen krav til fysisk form, men du må kunne være på bena i en time, og selv komme deg til og fra aktiviteten.                              

Styrk formen

Styrk formen er en innendørs gruppetime hvor vi gjennomfører styrkeøvelser for hele kroppen. Denne gruppetimen passer for personer i alle aldre, men du må kunne stå på bena i over én time. Gruppetimen foregår i gymsalen på Hole ungdomsskole hver torsdag kl. 14.15-15.15.  Noen deler av året kan gruppen flyttes utendørs.

Finn formen

Treningsgruppe utendørs for deg som ønsker å komme i form og/eller vedlikeholde formen. Vi jobber med enkle øvelser for kondisjon, styrke og balanse utendørs i naturen. Denne gruppetimen passer for personer i alle aldre, men du må kunne stå på bena i over én time. 

Avspenningskurs

Avspenningskurset er et tilbud for alle som ønsker å lære enkle øvelser og teknikker for å skape mer ro og avspenning i hverdagen. Vi vil benytte enkle teknikker hvor man retter oppmerksomheten mot pust og kropp på en lett og ledig måte. 

Ut på tur

"Ut på tur i Hole" er et turprosjekt i regi av LHL Hole, Hole Frisklivssentral og Hole Frivilligsentral. Prosjektet blir utviklet med midler fra Buskerud Fylkeskommune, LHL Hole og Fylkesmannen i Viken.

Turprosjektet har som mål å etablere universelt utformede turer som kan benyttes av alle, og er spesielt tilrettelagt for de med nedsatt funksjonsevne. Turene blir utformet og tilrettelagt slik at de stiller små og få krav til form og funksjon. 

Les mer om Ut på Tur.