Gratis røykeslutt

Hos oss kan du få individuelt tilpasset veiledning for røykeslutt, eller du kan delta på røykesluttkurs sammen med andre.
Individuell oppfølging innebærer at vi hjelper deg med å legge en plan for hvordan du kan få til tobakksslutten i din hverdag. 

Studier viser god effekt av røykeslutt ved individtilpasset veiledning i kombinasjon med legemidler.  

Legemidler for røykeslutt er frem til og med høst 2023 gratis gjennom forskningsprosjekt for alle som sokner til Vestre Viken helseforetak.
Tenker du på å slutte å røyke og ønsker at vi skal kontakte deg: Jeg tenker på å slutte å røyke (office.com)

Røykesluttkurs

Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie sammen med andre. 

Kurset er for alle som ønsker å slutte eller redusere antall sigaretter. Kurset går over 6-8 kurskvelder.
De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber en med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen.

Vi tilbyr gjerne individuelle samtaler i tillegg til kurs. 

Gevinster ved røykeslutt

Kroppen din oppnår store gevinster av røykeslutt, både på kort sikt og lang sikt. Allerede 20 minutter etter din siste røyk vil blodtrykket ditt gå ned. Etter 8 timer er oksygeninnholdet i blodet ditt normalt og etter 24 timer har faren for at du skal få et hjerteinfarkt blitt redusert. 

Etter 2-12 uker har du bedre lungekapasitet og blodsirkulasjonen din har økt, noe som betyr at du kan bevege deg raskere. Flere opplever også at mat og drikke smaker bedre fordi smaks og luktesansene er bedret. 

Allerede etter 4-6 måneder er flimmerhårene i luftrørene dine tilbake til normal funksjon og de jobber nå for fullt for å rense opp i lungene. Flere opplever mindre hoste og slimdannelse.

Tobakksluttekurs

Mange opplever at det er lettere å bli tobakkfrie sammen med andre. Derfor arrangerer vi tobakksluttekurs to ganger i året. Kurset er for alle som ønsker å slutte eller redusere tobakksforbruket. Kurset går over 6-8 kurskvelder. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber en med å opprettholde tobakkfraværet og motivasjonen.

Vi tilbyr gjerne individuelle samtaler i tillegg til kurs. 

Individuell veiledning

Hos oss kan du få individtilpasset veiledning for reduksjon i snusforbruket ditt eller til snusslutt. Dette innebærer at vi hjelper deg med å legge en plan for hvordan du kan mestre reduksjon av snus eller snusslutt i din hverdag.

Vi tilbyr også veiledning av nikotinpreparater som nikotintyggegummi og nikotinplaster dersom du ønsker å benytte deg av dette gjennom slutteprosessen.