Dersom du ønsker hjelp til å endre levevaner kan du ta direkte kontakt med oss eller bli henvist med en frisklivsresept fra fastlege, annet helsepersonell eller NAV.

Ta direkte kontakt på telefon/sms 40 91 27 78, 40 92 12 28. Telefontid tirsdager fra kl 12:00-13:00 og fredager 11:00-12:00.
Da vil du møte en av oss på frisklivssentralen på telefon, men kontakt oss gjerne utenom disse tidspunktene også.
Vi tar kontakt om du ikke får kontakt med oss med en gang. Du kan også sende oss en e-post: frisklivssentralen@hole.kommune.no

Følg oss på Facebook!