5 grep for økt hverdagsglede

Hverdagsglede er vår «5 om dagen» for god psykisk helse.

Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. God livskvalitet fører til bedre helse og bedre mestring av livets utfordringer. Konseptet Hverdagsglede er basert på forskningen fra England, og modellen «Five ways to Wellbeing» som viser at det særlig er 5 grep som er viktige for å fremme helse og livskvalitet i hverdagen.
 

Kurs i hverdagsglede

Velkommen til inspirasjonskurset: 5 grep for økt Hverdagsglede.

Hverdagsgledekurset vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

Kurset er først og fremst beregnet på voksne, som opplever at de trenger et «løft» i hverdagen og tar i bruk noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små grep kan føre til store endringer.  

Kurset tar for seg fem viktige grep for økt hverdagsglede:

  • å være oppmerksom
  • å være aktiv
  • forsett å lære
  • å knytte bånd
  • å gi

Sammen skal vi utforske hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede. I løpet av kurset vil du sette av tid til deg selv og til aktiviteter som gir glede. Fordi glede smitter, vil det også kunne bidra til andres glede.

Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i cirka 2 til 2,5 timer.